Tin tức sự kiện
Tổ chức sinh hoạt đầu khóa học phần Tiền lâm sàng
[ Cập nhật vào ngày (30/05/2024) ]

Sáng ngày 30 tháng 5 năm 2024, Trung tâm Giáo dục y học và Huấn luyện kỹ năng y khoa đã tổ chức sinh hoạt đầu khóa học phần Tiền lâm sàng cho đối tượng sinh viên các lớp YA, YB, YC và YD Khóa 49.


TỔ CHỨC SINH HOẠT ĐẦU KHÓA HỌC PHẦN TIỀN LÂM SÀNG
Nhằm chuẩn bị cho các bạn sinh viên có thể dễ dàng nắm bắt được các quy định, phương pháp lượng giá và tự học của học phần Tiền lâm sàng, sáng ngày 30 tháng 5 năm 2024, Trung tâm Giáo dục y học và Huấn luyện kỹ năng y khoa đã tổ chức sinh hoạt đầu khóa học phần Tiền lâm sàng cho các lớp YA, YB, YC và YD khóa 49.
Buổi sinh hoạt có sự tham gia của các giảng viên Trung tâm cùng với ban cán sự, nhóm trưởng các lớp nhằm cập nhật những nội quy của học phần. Qua đó giúp các bạn sinh viên nắm vững những quy định của học phần Tiền lâm sàng.
Hi vọng buổi sinh hoạt sẽ giúp các bạn sinh viên đạt được thành công trong học phần Tiền lâm sàng để chuẩn bị lượng kiến thức cần thiết trước khi bước vào các học phần Lâm sàng.
sinh hoạt đầu khóa.jpgTrung tâm Giáo dục y học và Huấn luyện kỹ năng y khoa.Các ý kiến của bạn đọc