Tin tức sự kiện
Hoàn thành khóa đào tạo Phương pháp dạy - học lâm sàng cho người giảng dạy thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe và Lý luận và phương pháp dạy-học Y học (Sự phạm Y học) tại Cần Thơ
[ Cập nhật vào ngày (07/05/2024) ]

Vừa qua Trung tâm Giáo dục y học và Huấn luyện kỹ năng Y khoa đã hoàn thành khóa đào tạo Phương pháp dạy - học lâm sàng cho người giảng dạy thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe và Lý luận và phương pháp dạy-học Y học (Sư phạm Y học) tại Cần Thơ.


Căn cứ quyết định số 4627/QĐ-BYT ngày 06 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng Phương pháp dạy-học lâm sàng cho người giảng dạy thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe và quyết định số 2585/BYT-K2ĐT về việc ban hành chương trình đào tạo Sư phạm Y học cơ bản cho giảng viên đào tạo liên tục, Trung tâm Giáo dục Y học và Huấn luyện kỹ năng Y khoa Trường Đại học Y Dược Cần Thơ vừa hoàn thành khóa đào tạo Phương pháp dạy -  học lâm sàng cho người giảng dạy thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe và Lý luận và phương pháp dạy-học Y học (Sư phạm Y học) tại Cần Thơ.

Trong thời gian 90 tiết dạy vừa lý thuyết và thực hành, các học viên đã được các giảng viên của Trung tâm hướng dẫn cách thức xây dựng mục tiêu học tập; phương pháp dạy-học lâm sàng có sự tham gia và không có sự tham gia của người bệnh; các kỹ năng cần thiết của người giảng dạy thực hành; tổ chức lượng giá trong dạy-học lâm sàng; xây dựng kế hoạch bài dạy-học lâm sàng và giám sát thực hành lâm sàng.

Theo đánh giá của Ths.BS Phạm Thị Mỹ Ngọc - Giám đốc trung tâm Giáo dục Y học và Huấn luyện kỹ năng Y khoa phụ trách chuyên môn của khóa học, các học viên đều đảm bảo thời gian và chương trình học, nắm vững kiến thức, nỗ lực trong thực hành và biết xây dựng mục tiêu, nội dung cốt lõi của từng đơn vị công tác.

Một số hình ảnh của khóa học dạy – học lâm sàng

f68174f5a7f606a85fe7.jpg

9faf5b9d889e29c0708f.jpg

fb9c9f374c34ed6ab425.jpg
Trung tâm Giáo dục y học và Huấn luyện kỹ năng y khoa.Các ý kiến của bạn đọc