Tin tức sự kiện
Tổ chức thi kết thúc học phần Tiền lâm sàng I
[ Cập nhật vào ngày (22/05/2023) ]

Ngày 26/4/2023 - 28/4/2023 Trung tâm Giáo dục y học và Huấn luyện kỹ năng y khoa đã tổ chức thi kết thúc học phần Tiền lâm sàng I cho 193 sinh viên khoa Răng Hàm Mặt và Khoa Y Học Dự Phòng khóa 47.


Ngày 26/4/2023 - 28/4/2023, Trung tâm Giáo dục y học và Huấn luyện kỹ năng y khoa đã tổ chức thi kết thúc học phần Tiền lâm sàng I cho 193 sinh viên khoa Răng Hàm Mặt và Khoa Y Học Dự Phòng khóa 47.
Mỗi sinh viên tham gia kì thi OSCE gồm các trạm thi giao tiếp với bệnh nhân, thăm khám, thủ thuật y khoa.
Thi TLS I 2.jpg
 
Thi TLS I.jpg


Trung tâm Giáo dục y học và Huấn luyện kỹ năng y khoa.Các ý kiến của bạn đọc