Tin tức sự kiện
Nghiệm thu giáo trình đào tạo trình độ sau đại học “Phương pháp giảng dạy Y học”.
[ Cập nhật vào ngày (03/04/2023) ]
Hội đồng nghiệm thu giáo trình
Hội đồng nghiệm thu giáo trình

Chiều ngày 29 tháng 03 năm 2023, Hội đồng nghiệm thu giáo trình cấp Trường đã tổ chức nghiệm thu kết quả nghiên cứu và biên soạn giáo trình “Phương pháp giảng dạy Y học”, 2 tín chỉ, trong chương trình đào tạo sau đại học các đối tượng học viên Chuyên khoa II, Bác sĩ Nội Trú, và Thạc sĩ các chuyên ngành, do PGS.TS. Nguyễn Minh Phương và TS.BS Trần Quang Trung biên soạn. Đây là một trong những hoạt động nhằm hoàn thiện hệ thống giáo trình, tài liệu giảng dạy, đáp ứng tốt yêu cầu giảng dạy và học tập, đổi mới nội dung chương trình, nâng cao chất lượng đào tạo tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.


Nghiệm thu giáo trình đào tạo trình độ sau đại học “Phương pháp giảng dạy Y học”.

Chiều ngày 29 tháng 03 năm 2023, Hội đồng nghiệm thu giáo trình cấp Trường đã tổ chức nghiệm thu kết quả nghiên cứu và biên soạn giáo trình “Phương pháp giảng dạy Y học”, 2 tín chỉ, trong chương trình đào tạo sau đại học các đối tượng học viên Chuyên khoa II, Bác sĩ Nội Trú, và Thạc sĩ các chuyên ngành, do PGS.TS. Nguyễn Minh Phương và TS.BS Trần Quang Trung biên soạn. Đây là một trong những hoạt động nhằm hoàn thiện hệ thống giáo trình, tài liệu giảng dạy, đáp ứng tốt yêu cầu giảng dạy và học tập, đổi mới nội dung chương trình, nâng cao chất lượng đào tạo tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.

Hội đồng nghiệm thu cấp trường do PGS.TS. Nguyễn Trung Kiên – Hiệu trường Trường Y Dược Cần Thơ làm Chủ tịch; PGS.TS. Kim Bảo Giang, Trưởng bộ môn giáo dục sức khỏe, Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng, Đại học Y Hà Nội, Phản biện; TS. Trần Hồng Thắm, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành Uỷ - TP. Cần Thơ, Phản biện; TS. Phan Thị Luyện, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ và Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, Ủy viên và TS.DS. Nguyễn Duy Khánh, Phó trưởng Phòng Đào tạo sau đại học, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, Thư ký.

Tại buổi họp nghiệm thu, đại diện nhóm tác giả đã trình bày ngắn gọn mục đích, ý nghĩa cũng như các nội dung cơ bản của giáo trình. Các thành viên Hội đồng nghiệm thu đã có những nhận xét, góp ý, đánh giá giáo trình một cách thẳng thắn, chỉ rõ những vấn đề còn tồn tại đề nghị nhóm tác giả hoàn thiện, chỉnh sửa để đảm bảo nội dung, chất lượng của giáo trình trước khi được xuất bản, phục vụ cho việc giảng dạy của nhà trường. Kết luận nghiệm thu, thay mặt Hội đồng nghiệm thu, PGS.TS. Nguyễn Trung Kiên, đã chúc mừng tác giả là chủ biên, cùng các thành viên tham gia biên soạn giáo trình được nghiệm thu. Đánh giá chung của Hội đồng cho rằng giáo trình đã có sự đầu tư, xây dựng bố cục hợp lý, mục tiêu rõ ràng, phù hợp điều kiện giảng dạy và đáp ứng được yêu cầu của môn học. Tuy nhiên, để giáo trình được hoàn thiện hơn, Hội đồng nghiệm thu đề nghị nhóm tác giả viết giáo trình cần chỉnh sửa, bổ sung thêm một số nội dung do các thành viên của Hội đồng nghiệm thu đóng góp. Nhóm tác giả đã nghiêm túc tiếp thu những ý kiến đóng góp của Hội đồng nghiệm thu để bổ sung và hoàn thiện giáo trình trong thời gian sớm nhất.

Nghiệm thu 2 (2).jpg

Nghiệm thu 3 (2).jpgTrung tâm Giáo dục y học và Huấn luyện kỹ năng y khoa.Các ý kiến của bạn đọc