Tin tức sự kiện
ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TRUNG TÂM GIÁO DỤC Y HỌC VÀ HUẤN LUYỆN KỸ NĂNG Y KHOA NHIỆM KỲ 2023 - 2028
[ Cập nhật vào ngày (12/03/2023) ]

Với khẩu hiệu hành động “Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới - Thiết thực”; sáng ngày 06 tháng 03 năm 2023 tại Phòng họp Trung tâm Giáo dục y học và Huấn luyện kỹ năng y khoa; Ban Chấp hành Công đoàn Trung tâm Giáo dục y học và Huấn luyện kỹ năng y khoa thành công tổ chức Chương trình Đại học Công đoàn Trung tâm Giáo dục y học và Huấn luyện kỹ năng y khoa nhiệm kỳ 2023 - 2028.


ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC Y HỌC NHIỆM KỲ 2023 - 2028

Với khẩu hiệu hành động “Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới - Thiết thực”; sáng ngày 06 tháng 03 năm 2023 tại Phòng họp Trung tâm Giáo dục y học và Huấn luyện kỹ năng y khoa; Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục y học thành công tổ chức Chương trình Đại hội Công đoàn Giáo dục y học nhiệm kỳ 2023 - 2028. 

Đại hội vinh dự chào đón sự tham gia của đồng chí Phan Thị Luyện, Phó Chủ tịch Công đoàn Trường ĐHYDCT.
Tại Đại hội đã tổng kết những hoạt động và thành tích trong nhiệm kỳ vừa qua mà Công Đoàn Giáo dục y học đã đạt được đồng thời cũng đề ra phương hướng cho nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đại Hội cũng đã bầu chọn Đồng chí Tô Thị Bích Sơn giữ chức vụ Tổ Trưởng tổ Công Đoàn Giáo dục y học nhiệm kỳ 2023 - 2028 với số phiếu đồng thuận là 11/11 phiếu.

ĐHCĐ 1.jpg

ĐHCĐ 2.jpgTrung tâm Giáo dục y học và Huấn luyện kỹ năng y khoa.Các ý kiến của bạn đọc