Tin tức sự kiện
Hội thảo "Tập huấn về việc xây dựng mục tiêu học tập của bài giảng và xây dựng chuẩn đầu ra học phần cho giảng viên trẻ"
[ Cập nhật vào ngày (05/03/2023) ]

Ngày 01 và 02/3/2023, Trung tâm Giáo dục y học và Huấn luyện kỹ năng y khoa tổ chức buổi hội thảo “Tập huấn về việc xây dựng mục tiêu học tập của bài giảng và xây dựng chuẩn đầu ra học phần cho giảng viên trẻ” với mục đích tập huấn cho các giảng viên xây dựng mục tiêu học tập và xây dựng chuẩn đầu ra học phần theo hướng tiếp cận dạy - học dựa năng lực góp phần giúp người học phát triển năng lực nghề nghiệp.


Ngày 01 và 02/3/2023, Trung tâm Giáo dục y học và Huấn luyện kỹ năng y khoa tổ chức buổi hội thảo “Tập huấn về việc xây dựng mục tiêu học tập của bài giảng và xây dựng chuẩn đầu ra học phần cho giảng viên trẻ” với mục đích tập huấn cho các giảng viên xây dựng mục tiêu học tập và xây dựng chuẩn đầu ra học phần theo hướng tiếp cận dạy - học dựa năng lực góp phần giúp người học phát triển năng lực nghề nghiệp.

Buổi hội thảo có sự tham dự của 40 giảng viên đến từ các bộ môn trực thuộc Khoa Y, Khoa Răng Hàm Mặt, Khoa Dược, Khoa Y tế công cộng, Khoa Điều dưỡng, Khoa Khoa học cơ bản và Bộ môn Y học cổ truyền, trong thời gian hội thảo, các giảng viên được lắng nghe phần trình bày của Báo cáo viên là ThS Phạm Thị Mỹ Ngọc – Giám đốc Trung tâm Giáo dục y học và Huấn luyện kỹ năng y khoa và được thực hành trực tiếp thực hiện xây dựng mục tiêu học tập và xây dựng chuẩn đầu ra học phần.

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg
Trung tâm Giáo dục y học và Huấn luyện kỹ năng y khoa.Các ý kiến của bạn đọc