Chương trình đào tạo cao học
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH RĂNG HÀM MẶT
[ Cập nhật vào ngày (18/12/2017) ]BỘ Y TẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ

CHUYÊN NGÀNH RĂNG HÀM MẶT – MÃ SỐ:  60.72.06.01

(Đính kèm Quyết định số:  757 /QĐ-ĐHYDCT ngày  12  tháng 4 năm 2016

của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ)

 

TT

Tên học phần

Tổng số Tín chỉ

Phân bố tín chỉ

LT

TH

A. Học phần chung

6

6

0

1

Triết học

3

3

0

2

Ngoại ngữ

3

3

0

B. Học phần cơ sở

6

3

3

 Học phần cơ sở bắt buộc

4

2

2

1

Giải phẫu Đầu mặt cổ

2

1

1

2

Nha khoa cơ sở

2

1

1

Học phần cơ sở tự chọn

2

 

 

1

Phương pháp nghiên cứu khoa học

2

2

0

2

Chẩn đoán hình ảnh nha khoa

2

1

1

C. Học phần chuyên ngành

40

16

24

 Học phần chuyên ngành bắt buộc

28

12

16

1

Bệnh học hàm mặt.

4

2

2

2

Nha chu

4

2

2

3

Nhổ răng - Tiểu phẫu

5

2

3

4

Chữa răng – Nội nha

5

2

3

5

Phục hình

5

2

3

6

Phẫu thuật hàm mặt

5

2

3

Học phần chuyên ngành tự chọn

12

4

8

1

Răng trẻ em- Chỉnh hình.

6

2

4

2

Nha khoa phòng ngừa. 

6

2

4

3

Nha khoa cắm ghép.

6

2

4

4

Nha khoa hiện đại

6

2

4

D. Luận văn tốt nghiệp

10

 

 

Tổng cộng

62

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

GS. TS. PHẠM VĂN LÌNH


  
 

 

Nguyễn Chí Minh TrungCác ý kiến của bạn đọc