Chương trình đào tạo cao học
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH Y HỌC CHỨC NĂNG
[ Cập nhật vào ngày (18/12/2017) ]


BỘ Y TẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ

CHUYÊN NGÀNH Y HỌC CHỨC NĂNG - MÃ SỐ:  60.72.01.06

(Đính kèm Quyết định số: 265 /QĐ-ĐHYDCT ngày 28 tháng 4 năm 2016

của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ)

 

A.    Các môn học chung

STT

Tên môn học

Tín chỉ

Phân bố tín chỉ

LT

TH

1

Triết học

3

3

0

2

Ngoại ngữ (Anh Văn)

3

3

0

Tổng cộng

6

6

0

 

B. Các môn học cơ sở

STT

Tên môn học

Tín chỉ

Phân bố tín chỉ

 

LT

TH

 

Học phần cơ sở bắt buộc

 

 

 

 

1

Lý sinh

2

1

1

 

2

Hóa học ứng dụng

2

1

1

 

Tổng cộng

4

2

2

 

Học phần cơ sở tự chọn

 

 

 

 

3

Phương pháp nghiên cứu khoa học

2

2

0

 

4

Bệnh học nội

2

1

1

 

Tổng cộng

2

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Các môn học chuyên ngành

 

 

 

 

1

Sinh lý học

5

2

3

 

2

Thăm dò chức năng

5

2

3

 

3

Dị ứng và Miễn dịch

5

2

3

 

4

Hóa sinh cơ sở

5

2

3

 

5

Hóa sinh lâm sàng

5

2

3

 

6

Y sinh học di truyền

5

2

3

 

Tổng cộng

30

12

18

 

Các môn chuyên ngành tự chọn (10 tín chỉ)

1

Sinh lý bệnh

5

2

3

 

2

Huyết học và truyền máu

5

2

3

 

3

Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm

5

2

3

 

Tổng cộng

10

 

 

 

 

D. Luận văn tốt nghiệp

 

STT

Tên môn học

Tín chỉ

Phân bố tín chỉ

LT

TH

1

Luận văn

10

0

10

Tổng cộng

10

0

10

Tổng cộng chung

62

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

GS. TS. PHẠM VĂN LÌNH

 
Nguyễn Chí Minh TrungCác ý kiến của bạn đọc