Chương trình đào tạo cao học
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH NGOẠI KHOA
[ Cập nhật vào ngày (18/12/2017) ]


BỘ Y TẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ

CHUYÊN NGÀNH NGOẠI KHOA - MÃ SỐ:  60.72.01.23

(Đính kèm Quyết định số: 265 /QĐ-ĐHYDCT ngày 28 tháng 4 năm 2016

 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ)

A. Học phần chung

 

 

 

 

TT

Tên học phần

Tổng số Tín chỉ

Phân bố tín chỉ

 

LT

LT

 

1

Triết học

3

3

0

 

2

Ngoại ngữ

3

3

0

 

Tổng cộng

6

6

0

 

B. Học phần cơ sở bắt buộc

 

 

 

 

TT

Tên học phần

Tổng số Tín chỉ

Phân bố tín chỉ

 

LT

LT

 

1

Giải phẫu

2

1

1

 

2

Phương pháp nghiên cứu khoa học

2

2

0

 

Tổng cộng

4

3

1

 

Học phần cơ sở tự chọn

 

 

 

 

3

Sinh học phân tử

2

2

0

 

4

Chẩn đoán hình ảnh

2

1

1

 

Tổng cộng

2

 

 

 

C. Học phần chuyên ngành bắt buộc

 

 

 

 

TT

Tên học phần

Tổng số Tín chỉ

Phân bố tín chỉ

 

LT

LT

 

1

Ngoại Tiêu hóa

6

2

4

 

2

Ngoại  Gan - Mật – Tụy

6

2

4

 

3

Ngoại thần kinh

5

2

3

 

4

Ngoại tiết niệu

6

2

4

 

5

Ngoại lồng ngực

5

2

3

 

Tổng cộng

28

10

18

 

Học phần chuyên ngành tự chọn

 

 

 

 

1

Chấn thương chỉnh hình

6

2

4

 

2

Ung thư

6

2

4

 

3

Cấp cứu bụng

6

2

4

 

4

Phẫu thuật nội soi ổ bụng

6

2

4

 

5

Niệu khoa nâng cao

6

2

4

 

6

Các bệnh lý mạch máu

6

2

4

 

7

Bỏng

6

2

4

 

8

Ngoại nhi

6

2

4

 

9

Chấn thương chỉnh hình nâng cao

6

2

4

 

Tổng cộng

12

4

8

 

D. Luận văn tốt nghiệp

10

 

 

 

Tổng cộng

62

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

PGS. TS. PHẠM VĂN LÌNH

 
Nguyễn Chí Minh TrungCác ý kiến của bạn đọc