Chương trình đào tạo cao học
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH Y TẾ CÔNG CỘNG
[ Cập nhật vào ngày (18/12/2017) ]


BỘ Y TẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ

CHUYÊN NGÀNH Y TẾ CÔNG CỘNG - MÃ SỐ:  60.72.03.01

(Đính kèm Quyết định số: 265 /QĐ-ĐHYDCT ngày 28 tháng 4 năm 2016

của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ)

 

A.    Các môn học chung:

STT

Tên môn học

Tín chỉ

Phân bố tín chỉ

LT

TH

1

Triết học

3

3

0

2

Ngoại ngữ (Anh Văn)

3

3

0

Tổng cộng

6

6

0

 

B. Các môn học bắt buộc:

STT

Tên môn học

Tín chỉ

Phân bố tín chỉ

LT

TH

CÁC MÔN CƠ SỞ

 

 

 

1

Xác suất và thống kê y học

2

2

0

2

Phương pháp nghiên cứu khoa học

4

4

0

Tổng cộng

6

6

0

CÁC MÔN CHUYÊN NGÀNH

 

 

 

1

Dịch tễ học nâng cao

5

5

0

2

Khống chế bệnh phổ biến

5

5

0

3

Sức khỏe môi trường

5

5

0

4

Dinh dưỡng và An toàn vệ sinh thực phẩm

5

5

0

5

Giáo dục sức khỏe và SKSS

5

5

0

6

Quản lý y tế và chính sách y tế

5

5

0

Tổng cộng

30

30

0

 


C. Các môn học tự chọn (Học viên tự chọn tối thiểu 10 tín chỉ)

 

STT

Tên môn học

Tín chỉ

Phân bố tín chỉ

LT

TH

1

Bệnh truyền nhiễm

5

5

0

2

Phân tích số liệu bằng phần mềm Stata

5

1

4

3

Dân số học

5

5

0

4

Kinh tế y tế và BHYT

5

5

0

5

Thực hành xét nghiệp Y học dự phòng

5

1

4

 

D. Luận văn tốt nghiệp

 

STT

Tên môn học

Tín chỉ

Phân bố tín chỉ

LT

TH

1

Luận văn

10

0

10

Tổng cộng

10

0

10

Tổng cộng chung

62

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

PGS. TS. PHẠM VĂN LÌNH

 
Nguyễn Chí Minh TrungCác ý kiến của bạn đọc