Văn bản pháp luật
Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 được Quốc hội khóa 13 thông qua ngày 26 tháng 6 năm 2015
[ Cập nhật vào ngày (16/08/2017) ]


Xem tập tin đính kèm.Tập tin đính kèm

Ban biên tậpCác ý kiến của bạn đọc