Quy định - Quy chế
Quyết định ban hành Quy định quản lý các hoạt động truyền thông của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ
[ Cập nhật vào ngày (13/05/2021) ]


Xem tập tin đính kèm bên dưới.Tập tin đính kèm


Phòng Thông tin và Truyền thôngCác ý kiến của bạn đọc