Sinh viên 5 tốt
THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN XÉT SINH VIÊN 5 TỐT CẤP TRƯỜNG ĐỢT 1
[ Cập nhật vào ngày (16/01/2024) ]


[THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN XÉT SINH VIÊN 5 TỐT CẤP TRƯỜNG ĐỢT 1]
CLB thông báo đến các bạn về thời gian xét Sinh viên 5 tốt cấp trường đợt 1 sẽ được gia hạn đến hết ngày 07/10/2023!CLB Sinh viên 5 tốtCác ý kiến của bạn đọc