CLB Hiến máu nhân đạo
KẾ HOẠCH V/v tổ chức hiến máu nhân đạo tháng 08 năm 2017
[ Cập nhật vào ngày (18/01/2024) ]

Trước tình hình thiếu hụt lượng máu dự trữ của Bệnh Vện Huyết Học Và Truyền Máu Cần Thơ vào thời điểm hè, đồng thời thực hiện theo phương hướng hoạt động trong năm học 2016-2017 đã đề ra. Nay CLB Hiến máu nhân đạo đề ra kế hoạch tổ chức hiến máu nhân đạo tháng 08, cụ thể như sau:


HMND.jpg 
5-7.jpg


BBTCác ý kiến của bạn đọc