Hiển thị tin chuyên mục

Căn cứ theo kế hoạch Đón Tân sinh viên năm học 2017-2018; Ban tổ chức sẽ xét chọn 10 suất học bổng dành cho Tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để trao trong buổi tối ngày 28/9/2017 tại Chương trình văn nghệ Chào mừng Tân sinh viên 2017; Nay Ban tổ chức thông báo đến toàn thể Tân sinh viên K43 của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đăng ký xét học bỗng cụ thể như sau:


Công văn số 450 v/v triển khai học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn năm học 2017-2018. Văn bản chính thức sẽ được chuyển đến sau. Thời hạn gửi hồ sơ học bổng: trước ngày 20/8/2017


Dành cho học sinh đậu thủ khoa các Trường, các Khoa, Ngành của các Trường Đại học


Thông tin học bổng Thắp sáng niềm tin


Công văn số 159 v/v triển khai Học bổng Canon – Chắp cánh nhân tài năm học 2017 - 2018.