Văn bản
Biểu mẫu các đầu sổ quản lý của đoàn cơ sở và chi đoàn
[ Updated (18/10/2018) ]
CTUMP
CTUMP

Các chi đoàn cập nhật dữ liệu sổ quản lý cấp chi đoàn


Thông tin cập nhật đảm bảo đầy đủ, chính xácNguyễn Việt Phương Theo Thành Đoàn Thành phố Cần ThơComment list