Văn bản
Hướng dẫn 01 HD/ĐTN về việc tổ chức đại hội chi đoàn lớp đầu năm học 2018 - 2019 của Ban thường vụ Đoàn trường
[ Updated (20/08/2018) ]


Hướng dẫn 01 HD/ĐTN về việc tổ chức đại hội chi đoàn lớp đầu năm học 2018 - 2019 của Ban thường vụ Đoàn trường Đại học Y Dược Cần Thơ nhiệm kỳ 2017 - 2019Nguyễn Việt Phương Theo Trường Đại Học Y Dược Cần ThơComment list