Văn bản
Quyết định 1406/QĐ-ĐHYDCT về việc ban hành Quy định thi kết thúc học phần
[ Updated (29/11/2017) ]

Quyết định 1406/QĐ-ĐHYDCT về việc ban hành Quy định thi kết thúc học phần của Trường đại học Y Dược Cần Thơ ban hành ngày 22 tháng 11 năm 2017


Vui lòng xem văn bản đính kèmNguyễn Việt Phương Theo www.ctump.edu.vnComment list