Thông báo
Kế hoạch tổ chức hội thi tiếng hát sinh viên năm 2018
[ Updated (28/11/2018) ]

Nhằm thiết thực chào mừng tết dương lịch 2019 và tiến tới chào mừng kỷ niệm 40 năm xây dựng và phát triển Trường Đại học Y Dược Cần Thơ (1979 - 2019), Trường tổ chức hội thi tiếng hát sinh viên năm 2018


Nhằm thiết thực chào mừng tết dương lịch 2019 và tiến tới chào mừng kỷ niệm 40 năm xây dựng và phát triển Trường Đại học Y Dược Cần Thơ (1979 - 2019), Trường tổ chức hội thi tiếng hát sinh viên năm 2018Nguyễn Việt Phương Theo Trường Đại Học Y Dược Cần ThơComment list