Thông báo
Tuyển chọn ứng viên điều dưỡng làm việc tại Nhật
[ Updated (01/10/2018) ]


1.    Chỉ tiêu: 240 người

2.    Vị trí tuyển chọn:

-   Ứng viên điều dưỡng: tạm trú ở Nhật Bản 3 năm (mỗi năm gia hạn một lần) và thực hiện công việc hỗ trợ điều dưỡng tại bệnh viện.

-   Ứng viên hộ lý: tạm trú ở Nhật Bản 4 năm (mỗi năm gia hạn một lần) và tham gia cung cấp dịch vụ hộ lý tại cơ sở chăm sóc sức khỏe.

3.    Tổ chức thi tuyển:

Kỳ thi tuyển sẽ được tổ chức tại 2 điểm Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Thời gian dự kiến:

+ Hà Nội: Ngày 08/11 và ngày 09/11/2018

+ TP.Hồ Chí Minh: Ngày 12/11 và ngày 13/11/2018
Ngô Thị Dung Theo www.dolab.gov.vnComment list