Tân sinh viên
Thông báo Khám Sức Khỏe
[ Cập nhật vào ngày (14/08/2017) ]


Các Bạn Tân Sinh viên lưu ý, nhà Trường sẽ tổ chức khám sức khỏe cho toàn khóa mới & lưu vào hồ sơ Sinh viên. Lịch khám sức khỏe cụ thể sẽ thông báo cho từng lớp khi đã nộp hồ sơ đầy đủ.
Phòng Công tác sinh viênCác ý kiến của bạn đọc