Tân sinh viên
TÀI LIỆU TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN, NĂM HỌC 2023-2024
[ Cập nhật vào ngày (30/09/2023) ]


NỘI DUNG SHCD - TÂN SINH VIÊN KHÓA 49 - KHÓA 37

I. ĐẢNG ỦY - BAN GIÁM HIỆU

1. Giới thiệu về Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi, triết lý giáo dục của Trường.

II. BAN TUYÊN GIÁO

1. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chủ quyền biển, đảo, chiến lược biển của Việt Nam và tình hình thế giới, trong nước trong thời gian qua.

III. CÔNG TÁC SINH VIÊN

1. Sổ tay sinh viên

2. Các quy chế về công tác sinh viên, chuẩn năng lực kỹ năng rèn luyện SV, đội cộng tác viên. (hệ chính quy)

3. Các quy chế về công tác sinh viên, chuẩn năng lực kỹ năng rèn luyện SV, đội cộng tác viên. (hệ liên thông)

4. Quyền con người, những giá trị không thể phủ nhận

IV. ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

1. Một số quy định và nội dung liên quan đến hoạt động Đào tạo đại học

V. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC - QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI

1. Nghiên cứu khoa học

2. Quan hệ đối ngoại

VI. PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH

1. Các quy định phòng chống dịch 2023

VII. ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN

1. Chương trình hoạt động năm học 2023-2024, chuyển sinh hoạt Đoàn. Giới thiệu các CLB đội nhóm và hoạt động ngoại khóa.

VIII. THƯ VIỆN

1. Tổng quan về Thư viên Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

IX. CDC - CẦN THƠ

1. Tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng chống HIV/AIDS

NỘI DUNG SHCD - SINH VIÊN NĂM 2 ĐẾN NĂM CUỐI

I. ĐẢNG ỦY - BAN GIÁM HIỆU

1. Giới thiệu về Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi, triết lý giáo dục của Trường.

II. BAN TUYÊN GIÁO

1. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chủ quyền biển, đảo, chiến lược biển của Việt Nam và tình hình thế giới, trong nước trong thời gian qua.

III. CÔNG TÁC SINH VIÊN

1. Chương trình CTSV năm cuối

2. Chương trình CTSV các khóa khác

3. Chương trình CTSV liên thông khóa cũ

4. Quyền con người, những giá trị không thể phủ nhận

IV. ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

1. Một số quy định và nội dung liên quan đến hoạt động Đào tạo đại học

V. ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN

1. Chương trình hoạt động năm học 2023-2024, chuyển sinh hoạt Đoàn. Giới thiệu các CLB đội nhóm và hoạt động ngoại khóa.

VI. THƯ VIỆN

1. Tổng quan về Thư viên Trường Đại học Y Dược Cần Thơ
Phòng Công tác sinh viênCác ý kiến của bạn đọc