Tân sinh viên
Tuần Sinh hoạt Công dân & Tiếp nhận Sinh viên nhập học - năm học 2021-2022
[ Cập nhật vào ngày (05/10/2021) ]


1. TÀI LIỆU TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN NĂM HỌC 2021-2022
1.1. Đảng Ủy - Ban Giám Hiệu
1.2. Công tác sinh viên
1.3. Đào tạo đại học
1.4. Nghiên cứu khoa học
1.5. Đoàn thanh niên
1.6. Thư viện

2. TIẾP NHẬN SINH VIÊN NHẬP HỌC NĂM HỌC 2021-2022
2.1. Sơ đồ
so do tiep nhan ho so nhap hoc.jpg


Phòng Công tác sinh viênCác ý kiến của bạn đọc