Tin tức - Sự kiện
Sinh hoạt chuyên đề với chủ điểm “Xây dựng công tác đảm bảo chất lượng: chính sách, chiến lược và hoạt động đảm bảo chất lượng”
[ Updated (24/05/2019) ]

Ngày 14/5/2019, Phòng Đảm Bảo Chất Lượng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề với chủ điểm “Xây dựng công tác đảm bảo chất lượng: chính sách, chiến lược và hoạt động đảm bảo chất lượng” cùng với sự tham dự của hơn 50 Thầy Cô trong Ban đảm bảo chất lượng và cán bộ phụ trách công tác đảm bảo chất lượng của các Khoa, phòng, trung tâm, đơn vị.


 image001.jpg

Phát biểu mở đầu, Ths. Phạm Thị Mỹ Ngọc - Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng Chi bộ đã nêu bật ý nghĩa của chuyên đề sinh hoạt nhằm từng bước hỗ trợ các đơn vị trong toàn Trường đảm bảo chất lượng trên mọi mặt hoạt động về chiến lược, chính sách, quy trình và các hoạt động.

image003.jpg

Ths. Phạm Thị Mỹ Ngọc - Trưởng phòng ĐBCL phát biểu mở đầu sinh hoạt chuyên đề

Xuất phát từ tình hình thực tế của đơn vị, đại diện các Khoa, Phòng, trung tâm, đơn vị đã trình bày các tham luận về những thuận lợi và khó khăn trong việc triển khai công tác Đảm bảo chất lượng tại đơn vị.

Các ý kiến tham luận và các nội dung thảo luận của các thành viên tham dự tại buổi sinh hoạt chuyên đề cũng tập trung đề xuất các nhóm giải pháp nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động trong toàn trường, nhấn mạnh vai trò của ban đảm bảo chất lượng các đơn vị từ đó đề ra chức năng, nhiệm vụ của Ban đảm bảo chất lượng, chính sách cho cán bộ làm công tác đảm bảo chất lượng và chiến lược đảm bảo chất lượng cùng với các định hướng hoạt động của cán bộ làm công tác đảm bảo chất lượng.

image005.jpg


image005.jpg


image005.jpg

Phòng Đảm bảo chất lượngComment list