Tin tức - Sự kiện
Tập huấn Tự đánh giá chất lượng giáo dục cơ sở đào tạo theo bộ tiêu chuẩn thông tư 12/2017/TT-BGDĐT và AUN-QA
[ Updated (24/05/2019) ]

Tiếp tục thực hiện kế hoạch tổ chức chuỗi hội thảo nhằm giúp cán bộ nâng cao chất lượng, từng bước hình thành văn hóa chất lượng trong toàn trường; Trường Đại học Y Dược Cần Thơ vừa tổ chức hội thảo: "Tập huấn tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục theo bộ tiêu chuẩn thông tư 12/2017/TT-BGDĐT và AUN-QA" vào hai ngày 05-06 tháng 4 năm 2019 tại Hội trường Khoa Điều dưỡng.


image001.jpg

Tiếp tục thực hiện kế hoạch tổ chức chuỗi hội thảo nhằm giúp cán bộ nâng cao chất lượng, từng bước hình thành văn hóa chất lượng trong toàn trường; Trường Đại học Y Dược Cần Thơ vừa tổ chức hội thảo: "Tập huấn tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục theo bộ tiêu chuẩn thông tư 12/2017/TT-BGDĐT và AUN-QA" vào hai ngày 05-06 tháng 4 năm 2019 tại Hội trường Khoa Điều dưỡng. Hơn 90 hội thảo viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý các khoa, phòng, trung tâm, đơn vị, trưởng và phó ban đảm bảo chất lượng của các đơn vị, đã có cơ hội vận dụng các kiến thức, kỹ năng thực hành tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục

          Phát biểu khai mạc hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Trung Kiên – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường đã phân tích thực trạng, nêu ra những vấn đề cần được giải quyết cấp bách trong hoạt động đảm bảo chất lượng về đào tạo hiện nay, đó là: Cấu trúc tích hợp của bộ tiêu chuẩn KĐCL cấp CTĐT theo P-D-C-A, Quy trình Tự đánh giá CTĐT theo TT 04/2016, Tự đánh giá chương trình đào tạo. Vì thế Hiệu trưởng đã đề xuất chuẩn đầu ra của hội thảo và yêu cầu hội thảo viên phải nghiêm túc thảo luận, làm bài tập nhóm để đạt được chuẩn đầu ra hội thảo sau hai ngày làm việc. 

image003.jpg

PGS. TS. Nguyễn Trung Kiên - Bí Thư Đảng ủy, Hiệu Trưởng phát biểu khai mạc hội thảo

Hội thảo đã được nghe các báo cáo, các tư vấn về các nội dung liên quan tự đánh giá chất lượng giáo dục, So sánh 02 Bộ tiêu chuẩn KĐCL CSGDĐH: VBHN 06/2014 và TT 12/2017, Khung Đảm bảo chất lượng CSGDĐH: Từ "Quy Định: sang "Nguyên Lý", phân tích cấu trúc bộ tiêu chuẩn KĐCL cơ sở giáo dục theo Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT, đánh giá thực trạng CSGDĐH theo bộ tiêu chuẩn; xác định các điểm mạnh và điểm tồn tại của CSGDĐH; thực hành xây dựng kế hoạch cải tiến CSGDĐH; xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong cấp CSGD của PGS.TS Phạm Văn Tuấn - Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng, kiểm định viên quốc gia, đánh giá viên của AUN-QA.

image005.jpg

PGS.TS Phạm Văn Tuấn – Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng báo cáo tại hội thảo

          Các hội thảo viên đã tích cực làm việc, thảo luận nhóm, phân tích, đánh giá nhanh thực trạng của công tác đảm bảo chất lượng CSGD, tự đánh giá CSGDĐH, viết báo cáo tự đánh giá tiêu chí, tiêu chuẩn

image007.jpg

          Bằng những ví dụ minh họa thực tiễn, phương pháp tương tác trao đổi hai chiều, thảo luận, báo cáo nhóm và làm bài tập nhóm; báo cáo viên, ban tổ chức hội thảo đã giúp hội thảo viên hiểu rõ Thông tư 12/2017/TT- BGD&ĐT, những vấn đề cốt lỗi của nhóm tiêu chí về CSGDĐH, kinh nghiệm triển khai công tác tự đánh giá CSGDĐH tại đơn vị, quy trình TĐG đặc biệt là xây dựng Master Plan cho việc hệ thống hóa dữ liệu, minh chứng để giúp nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường.

image009.jpg

          Bế mạc hội thảo, Hiệu trưởng Nhà trường đã nhắc lại nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2018-2019 Tăng cường công tác đảm bảo chất lượng, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế”, giao nhiệm vụ cho mỗi cá nhân, tập thể phải triển khai rà soát, tự đánh giá CSGD dựa theo bộ công cụ tiêu chuẩn TT04/TT-BGDĐT và AUN-QA.

image012.jpg

Phòng Đảm bảo chất lượngComment list