Tin tức - Sự kiện
Hội thảo triển khai tập huấn Tự đánh giá chất lượng chương trinh đào tạo
[ Updated (24/05/2019) ]

Ngày 26/02/2019, Trường Đại học Y dược Cần Thơ tổ chức hội thảo triển khai tập huấn Tự đánh giá chất lượng chương trinh đào tạo theo Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT. Tham gia Hội thảo có PGs. Ts. Nguyễn Trung Kiên – Hiệu Trưởng, Ts. Nguyễn Minh Phương – Phó hiệu Trưởng cùng ban chuyên trách tự đánh giá chất lượng các chương trình đào tạo đại học và chương trình đào tạo Thạc sĩ Nội khoa, Thạc sĩ Ngoại khoa; Cán bộ phụ trách đảm bảo chất lượng của các phòng, trung tâm, đơn vị, thư viện.


Ngày 26/02/2019, Trường Đại học Y dược Cần Thơ tổ chức hội thảo triển khai tập huấn Tự đánh giá chất lượng chương trinh đào tạo theo Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT. Tham gia Hội thảo có PGs. Ts. Nguyễn Trung Kiên - Hiệu Trưởng, Ts. Nguyễn Minh Phương - Phó hiệu Trưởng cùng ban chuyên trách tự đánh giá chất lượng các chương trình đào tạo đại học và chương trình đào tạo Thạc sĩ Nội khoa, Thạc sĩ Ngoại khoa; Cán bộ phụ trách đảm bảo chất lượng của các phòng, trung tâm, đơn vị, thư viện.

image001.jpg

Ths. Ngô Phương Thảo, Phó phòng CTSV - cán bộ trợ giảng hội thảo tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự

Nội dung buổi tập huấn gồm: quy trình Tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo; phân tích tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo; công cụ triển khai Master plan; thực hành viết báo cáo Tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo.

image003.jpg

       Ths. Phạm Thị Mỹ Ngọc, Trưởng phòng ĐBCL, báo cáo viên hội thảo trình bày các báo cáo

Các hội thảo viên được chia thành 13 nhóm thảo luận, thực hành xây dựng master plan và viết báo cáo Tự đánh giá chương trình đào tạo. Bên cạnh đó, các hội thảo viên tham dự còn được giải đáp các vấn đề khó khăn trong quá trình thực hiện và được chia sẻ nhiều kinh nghiệm về việc thu thập minh chứng, viết báo cáo tự đánh giá, cách lấy số liệu,…

image005.jpg

Hội thảo viên thực hành thảo luận nhóm xây dựng master plan và viết báo cáo Tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo

Sau 03 ngày diễn ra hội thảo (26-28/02/2019), PGs. Ts. Nguyễn Trung Kiên – Hiệu Trưởng nhấn mạnh việc thực hiện tự đánh giá hằng năm của nhà trường là một trong hoạt động đảm bảo chất lượng nhằm để đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo, phát huy các điểm mạnh, cải tiến các điểm còn yếu của chương trình, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường. Trong thời gian tới, Trường tiếp tục đẩy mạnh đánh giá chất lượng chương trình đào tạo, kiểm định trường theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành nhằm khẳng định chất lượng và uy tín của Nhà trường. Ban chủ nhiệm các Khoa theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở và tạo mọi điều kiện để Ban chuyên trách và Ban nòng cốt Tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả và đúng kế hoạch của Nhà trường

image007.jpg

PGs. Ts. Nguyễn Trung Kiên - Hiệu Trưởng phát biểu tổng kết Hội thảo
Phòng Đảm bảo chất lượngComment list