Tin tức - Sự kiện
Hội thảo tập huấn “Nâng cao năng lực quản trị đại học đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo”
[ Updated (08/04/2019) ]

Nhằm nâng cao năng lực quản trị đại học và sự cần thiết triển khai công tác tự đánh giá, đánh giá ngoài và cải tiến chất lượng sau đánh giá đáp ứng yêu cầu của bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học ban hành theo Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017 và bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ban hành theo Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 của Bộ GDĐT. Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã cử lãnh đạo Phòng Đảm bảo chất lượng và Phòng Công tác sinh viên tham dự hội thảo với chủ đề “Nâng cao năng lực quản trị đại học đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo”, do Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) tổ chức.


Tham dự Khai mạc Hội thảo tập huấn 2 có TS. Lê Mỹ Phong, Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT); Ông Phạm Vũ Quốc Bình, Cục trưởng Cục Kiểm định  chất lượng dạy nghề, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Ban Giám đốc Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN; GS.TS. Nguyễn Quý Thanh, Cố vấn của Trung tâm; các chuyên gia là cộng tác viên tích cực của Trung tâm và hơn 100 đại biểu là các nhà lãnh đạo, quản lý, các chuyên gia giáo dục, các cán bộ chuyên trách và các giảng viên của 52 cơ sở giáo dục đại học và các đơn vị trong cả nước.

Phát biểu khai mạc và đề dẫn trong buổi khai mạc, TS. Tạ Thị Thu Hiền - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm nhấn mạnh Hội thảo tập huấn 2 là sự tiếp nối thành công của Hội thảo tập huấn 1 và phát triển thêm một số nội dung; mục tiêu của Hội thảo tập huấn là. Với các mục tiêu đó, TS. Tạ Thị Thu Hiền cũng mong muốn Hội thảo tập huấn sẽ tập trung vào các vấn đề cốt lõi về quản trị chất lượng tổng thể; quản trị đại học; xây dựng chiến lược phát triển cơ sở giáo dục đại học; hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong và hệ thống thông tin đảm bảo chất lượng bên trong, xây dựng văn hóa chất lượng; lập kế hoạch cải tiến chất lượng sau đánh giá cơ sở giáo dục đại học và chương trình đào tạo; đổi mới xây dựng chuẩn đầu ra, chương trình dạy học và hoạt động đào tạo, v.v. trong bối cảnh CMCN lần thứ 4 và theo yêu cầu các tiêu chuẩn đánh giá của Bộ GDĐT.

image001.jpg

Sau phiên Khai mạc, Hội thảo được nghe 8 diễn giả trình bày các nội dung chuyên đề chuyên sâu về: quản trị chất lượng tổng thể cơ sở giáo dục đại học, các yêu cầu quy định về quy trình tự đánh giá và đánh giá ngoài, các quan điểm tiếp cận về phương pháp đánh giá đối với bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học ban hành theo Thông tư 12/2017 và bộ tiêu chuẩn đánh giá chương trình đào tạo ban hành theo Thông tư 04/2016 của Bộ GDĐT; các vấn đề liên quan đến xếp hạng, so chuẩn, sử dụng các chỉ số xếp hạng, so chuẩn để xây dựng các chỉ số mục tiêu trong chiến lược phát triển cơ sở giáo dục và các đặc trưng và tiêu chí đối với đại học thông minh, đại học đổi mới, sáng tạo; xây dựng và phát triển chương trình đào tạo dựa trên chuẩn đầu ra; xây dựng hệ thống thông tin đảm bảo chất lượng bên trong; kỹ năng lập kế hoạch cho lộ trình cải tiến chất lượng cơ sở giáo dục đại học, chương trình đào tạo sau đánh giá; các vấn đề về xây dựng văn hóa chất lượng trong cơ sở giáo dục đại học. 

Một số hình ảnh của Hội thảo tập huấn:


image001.jpg

image001.jpg

image001.jpg

image001.jpg

image001.jpgPhòng Đảm bảo chất lượngComment list