Tin tức - Sự kiện
Hội thảo đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn AUN-QA
[ Updated (24/11/2018) ]

Ngày 21/11/2018, tại hội trường khoa Điều dưỡng- Kỹ thuật Y học, phòng Đảm bảo chất lượng (ĐBCL) đã phối hợp với các đơn vị tổ chức hội thảo cho các cán bộ là Trưởng, phó các Khoa, Phòng, Trung Tâm, Thư viện, đơn vị Huấn luyện kỹ năng, ban đảm bảo chất lượng các đơn vị về hệ thống Đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn AUN-QA. PGs.Ts Lê Quang Minh, chuyên gia của tổ chức kiểm định AUN-QA, nguyên Chủ tich Hội đồng ĐBCL Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh, Kiểm Định Viên Trưởng - ủy viên Hội đồng AUN - QA đã chủ trì buổi tập huấn.


Với vai trò là chuyên gia tư vấn xây dựng chiến lược Đảm bảo chất lượng theo AUN-QA, PGs. Ts Lê Quang Minh đã giúp cho các hội thảo viên hiểu rõ hơn về phương pháp tiếp cận, những điểm cần cải tiến, cách thức khắc phục những hạn chế trong chiến lược Đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn AUN-QA và công tác xây dựng hệ thống Đảm bảo chất lượng bên trong. Bên cạnh đó, Chuyên gia cũng đưa ra một số vướng mắc khó khăn thường gặp để các hội thảo viên nghiên cứu, rút kinh nghiệm cho công tác đảm bảo chất lượng trong thời gian sắp tới. Đây là một trong số những buổi tập huấn bổ ích mà Nhà trường tổ chức nhằm giúp cán bộ viên chức của Nhà trường hiểu rõ hơn về Đảm bảo chất lượng; từ đó, giúp định hướng trong việc xây dựng hệ thống đảm bảo bên trong, thực hiện mục tiêu kế hoạch đạt chuẩn kiểm định các chương trình đào tạo đại học và sau đại học vào năm 2020.

Kết thúc hội thảo, PGs.Ts Nguyễn Trung Kiên – Hiệu trưởng Nhà trường cùng  PGs.Ts Lê Quang Minh đã trao giấy chứng nhận hoàn tất học tập cho các hội thảo viên.

Sau đây là các hình ảnh ghi lại từ buổi hội thảo: 

image001.jpg

PGS.TS Lê Quang Minh trình bày báo cáo

image001.jpg

image001.jpg

Phòng Đảm bảo chất lượngComment list