Tin tức - Sự kiện
Hội thảo "Tập huấn đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn thông tư 04/2016/TT-BGDĐT và AUN-QA”
[ Updated (06/11/2018) ]

Tiếp tục thực hiện kế hoạch tổ chức chuỗi hội thảo nhằm giúp cán bộ nâng cao chất lượng, từng bước hình thành văn hóa chất lượng trong toàn trường; Trường Đại học Y Dược Cần Thơ vừa tổ chức hội thảo thứ 3: "Tập huấn đảm bảo và kiểm định chất lượng (KĐCL) giáo dục chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn thông tư 04/2016/TT-BGDĐT và AUN-QA" vào hai ngày 03-04 tháng 11 năm 2018 tại Hội trường Khoa Y Tế Công cộng.image001.jpg

"Quality is a never-ending JOURNEY and and RESPONSIBILITY".

Tiếp tục thực hiện kế hoạch tổ chức chuỗi hội thảo nhằm giúp cán bộ nâng cao chất lượng, từng bước hình thành văn hóa chất lượng trong toàn trường; Trường Đại học Y Dược Cần Thơ vừa tổ chức hội thảo thứ 3: "Tập huấn đảm bảo và kiểm định chất lượng (KĐCL) giáo dục chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn thông tư 04/2016/TT-BGDĐT và AUN-QA" vào hai ngày 03-04 tháng 11 năm 2018 tại Hội trường Khoa Y Tế Công cộng. Hơn 180 hội thảo viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý các khoa, phòng, trung tâm, đơn vị, bộ môn, ban đảm bảo chất lượng của các đơn vị, các trợ lý khoa và giáo vụ đã có cơ hội vận dụng các kiến thức, kỹ năng thực hành tự đánh giá chương trình đào tạo (CTĐT).

Phát biểu khai mạc hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Trung Kiên - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường đã phân tích thực trạng, nêu ra những vấn đề cần được giải quyết cấp bách trong hoạt động đảm bảo chất lượng về đào tạo hiện nay, đó là: Cấu trúc tích hợp của bộ tiêu chuẩn KĐCL cấp CTĐT theo P-D-C-A Quy trình Tự đánh giá CTĐT theo TT 04/2016, tự đánh giá chương trình đào tạo. Hiệu trưởng yêu cầu chuẩn đầu ra của hội thảo và hội thảo phải nghiêm túc thảo luận, làm bài tập nhóm để đạt được chuẩn đầu ra hội thảo sau hai ngày làm việc.

image001.jpg

PGS. TS. Nguyễn Trung Kiên - Bí Thư Đảng ủy, Hiệu Trưởng phát biểu khai mạc hội thảo

Hội thảo đã được nghe các báo cáo, các tư vấn về các nội dung liên quan Đảm bảo chất lượng giáo dục, phân tích cấu trúc bộ tiêu chuẩn KĐCL CTĐT theo Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT, đánh giá thực trạng CTĐT theo bộ tiêu chuẩn; xác định các điểm mạnh và điểm tồn tại của CTĐT; thực hành xây dựng kế hoạch cải tiến CTĐT; xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong cấp CTĐT của PGS.TS Phạm Văn Tuấn - Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng, kiểm định viên quốc gia, đánh giá viên của AUN-QA.

image001.jpg

PGS.TS Phạm Văn Tuấn - Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng báo cáo tại hội thảo

Các hội thảo viên đã tích cực làm việc, thảo luận nhóm, phân tích, đánh giá nhanh thực trạng của công tác đảm bảo chất lượng chương trình  đào tạo, tự đánh giá CTĐT, viết báo cáo tự đánh giá tiêu chí, tiêu chuẩn.

image001.jpg

Bằng những ví dụ minh họa thực tiễn, phương pháp tương tác trao đổi hai chiều, thảo luận, báo cáo nhóm và làm bài tập nhóm; báo cáo viên, ban tổ chức hội thảo đã giúp hội thảo viên hiểu rõ Thông tư 04/2016/TT- BGD&ĐT, những vấn đề cốt lõi của nhóm tiêu chí về CTĐT, kinh nghiệm triển khai công tác tự đánh giá cấp CTĐT tại đơn vị, quy trình TĐG đặc biệt là xây dựng Master Plan cho việc hệ thống hóa dữ liệu, minh chứng để giúp nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường.

image001.jpg

Bế mạc hội thảo, Hiệu trưởng Nhà trường đã nhắc lại nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2018-2019 Tăng cường công tác đảm bảo chất lượng, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế”, giao nhiệm vụ cho mỗi cá nhân, tập thể phải triển khai rà soát, tự đánh giá CTĐT dựa theo bộ công cụ tiêu chuẩn TT04/TT-BGDĐT và AUN-QA. Hiệu trưởng khẳng định: hoạt động rà soát, tự đánh giá CTĐT là một trong những hoạt động quan trọng của năm học 2018- 2019 nhằm phát triển chất lượng đào tạo của Nhà trường trong bối cảnh giáo dục đại học Việt Nam đang đứng trước sức ép cần phải đổi mới cơ bản và toàn diện để có thể đáp ứng nhu cầu ngày càng cao nhu cầu xã hội và có đủ khả năng hội nhập với nền giáo dục khu vực và quốc tế.

image001.jpg

image001.jpg

Trao giấy giấy chứng nhận cho hội thảo viên

Hội thảo viên trao đổi, thảo luận nhóm:

image001.jpg

image001.jpg

image001.jpg
Phòng Đảm bảo chất lượngComment list