Tin tức - Sự kiện
Hội thảo Đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục - Nhóm tiêu chuẩn hệ thống
[ Updated (30/10/2018) ]

Với mục đích tiếp cận bộ tiêu chuẩn Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT và có thể tiến hành tự đánh giá chất lượng theo bộ tiêu chuẩn mới này, Ngày 26/10/2018, đại diện Lãnh đạo Nhà Trường, PGS.TS. Nguyễn Trung Kiên - Hiệu trưởng cùng phòng Đảm bảo chất lượng đã tham dự hội thảo Đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục - Nhóm tiêu chuẩn hệ thống (Tiêu chuẩn 9-12,Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT) do trung tâm trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục, ĐHQG-HCM tổ chức tại Hội trường Lầu 2, Đại học Ngân hàng, Tp.HCM.


image001.jpg

Nội dung Hội thảo số 2 tập trung làm rõ nội hàm và những điểm cốt lõi của nhóm tiêu chuẩn từ 9 - 12, đồng thời các đại biểu cũng được lắng nghe kinh nghiệm thực tế trong việc triển khai hệ thống ĐBCL bên trong của một trường thành viên ĐHQG-HCM.

Xuyên suốt các phần trình bày của báo cáo viên, Hội thảo đã ghi nhận rất nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận của các đại biểu tham dự, từ những thắc mắc về các thuật ngữ, nội dung mới trong bộ tiêu chuẩn, cho đến cách triển khai hệ thống ĐBCL bên trong tại các CSGD.

Sau đây là một số hình ảnh tại buổi Hội thảo:

image001.jpg

image001.jpg

image001.jpg
Phòng Đảm bảo chất lượngComment list