Tin tức - Sự kiện
Hội thảo "Xây dựng và rà soát chuẩn đầu ra chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra học phần"
[ Updated (25/09/2018) ]

Phòng Đảm bảo chất lượng vừa tổ chức buổi hội thảo "Xây dựng và rà soát chuẩn đầu ra chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra học phần" vào ngày 21 tháng 9 năm 2018 tại Hội trường Khoa Điều dưỡng và Kỹ Thuật Y Học.


Nhằm triển khai lộ trình tự đánh giá chương trình đào tạo theo Thông tư 04/2016/TT- BGDĐT; hỗ trợ các đơn vị trong điều chỉnh phát triển chương trình đào tạo dựa theo chuẩn đầu ra, hoàn thiện hơn nữa khung chương trình đào tạo một cách khoa học, hiện đại, hội nhập, phù hợp với nhu cầu xã hội và đáp ứng thị trường lao động;phòng Đảm bảo chất lượng đã phối hợp với các đơn vị tổ chức hội thảo “Xây dựng và rà soát chuẩn đầu ra chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra học phần” trong cả ngày 21 tháng 9 năm 2018 tại Hội trường Khoa Điều dưỡng và Kỹ Thuật Y học.

  Phát biểu khai mạc hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Trung Kiên – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường đã phân tích thực trạng, nêu ra những vấn đề cần được giải quyết cấp bách trong hoạt động đảm bảo chất lượng về đào tạo hiện nay, đó là: chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo các ngành, các học phần chưa được rà soát, cập nhật dựa trên kết quả phân tích từ nhu cầu thực tiễn; các hoạt động đào tạo chưa gắn kết chặt chẽ với chuẩn đầu ra;…Vì thế Hiệu trưởng đã đề xuất chuẩn đầu ra của hội thảo và yêu cầu hội thảo phải nghiêm túc thảo luận, làm bài tập nhóm để đạt được chuẩn đầu ra hội thảo sau một ngày làm việc. 

image001.jpg

PGS. TS. Nguyễn Trung Kiên - Bí Thư Đảng ủy, Hiệu Trưởng phát biểu khai mạc hội thảo

ThS. Phạm Thị Mỹ Ngọc - Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng,Thạc sĩ giáo dục Y học, kiểm định viên quốc gia đã trao đổi, chia sẻ trong hội thảo về cơ sở pháp lý, ý nghĩa, nội hàm của chuẩn đầu ra, các tiêu chí của một chuẩn đầu ra tốt; ứng dụng Bloom Taxonomy trong xây dựng chuẩn đầu ra; và kỹ thuật nhất quán chuẩn đầu ra học phần với chuẩn đầu ra của CTĐT; nhất quán phương pháp lượng giá, phương pháp giảng dạy, chủ đề học với chuẩn đầu ra của học phần nhằm triển khai hiệu quả cách tiếp cận giáo dục dựa trên kết quả đầu ra (Outcome- based education).

Các hội thảo viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý, các trợ lý đào tạo, giáo vụ, ban đảm bảo chất lượng của 06 khoa; đơn vị Huấn luyện kỹ năng và 56 bộ môn; các phòng ĐTĐH, phòng ĐTSĐH, Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội đã có cơ hội được tiếp nhận các kiến thức, thông tin mới, đã tích cực tham dự và thực hành về phân tích, đánh giá chuẩn đầu ra của ngành; xây dựng các ma trận gắn kết các phần của trong CTĐT nhất quán với chuẩn đầu ra ...

image001.jpg

ThS. Phạm Thị Mỹ Ngọc – Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng,Thạc sĩ giáo dục Y học, kiểm định viên quốc gia báo cáo tại hội thảo

Bằng những ví dụ minh họa thực tiễn, phương pháp tương tác trao đổi hai chiều, thảo luận, báo cáo nhóm và làm bài tập nhóm; báo cáo viên, ban tổ chức hội thảo đã giúp hội thảo viên đạt được chuẩn đầu ra của buổi hội thảo và xác định được hướng rà soát, điều chỉnh chuẩn đầu ra của ngành, học phần để giúp nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường.

Bế mạc hội thảo, Hiệu trưởng Nhà trường đã nhắc lại nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2018-2019 Tăng cường công tác đảm bảo chất lượng, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế”, giao nhiệm vụ cho mỗi cá nhân, tập thể phải triển khai rà soát, điều chỉnh CĐR theo hướng tiên tiến, chất lượng cao, đạt chuẩn khu vực và quốc tế. Hiệu trưởng khẳng định: hoạt động rà soát, điều chỉnh CĐR của CTĐT và học phần là một trong những hoạt động quan trọng của năm học 2018- 2019 nhằm phát triển chất lượng đào tạo của Nhà trường trong bối cảnh giáo dục đại học Việt Nam đang đứng trước sức ép cần phải đổi mới cơ bản và toàn diện để có thể đáp ứng nhu cầu ngày càng cao nhu cầu xã hội và có đủ khả năng hội nhập với nền giáo dục khu vực và quốc tế.

image001.jpg


image001.jpg

Hội thảo viên trao đổi, thảo luận nhóm

image001.jpg

image001.jpg

image013-.jpgPhòng Đảm bảo chất lượngComment list