Tin tức - Sự kiện
Xếp hạng 10 đại học hàng đầu trên thế giới
[ Updated (18/09/2018) ]


QS Graduate Employability Rankings 2019

Rank
QSWUR rank
University
Location
1
1
Massachusetts Institute of Technology (MIT)
United States
=2
2
Stanford University
United States
=2
32
University of California, Los Angeles (UCLA)
United States
4
3
Harvard University
United States
5
42
University of Sydney
Australia
6
39
University of Melbourne
Australia
7
6
University of Cambridge
United Kingdom
8
27
University of California, Berkeley (UCB)
United States
9
17
Tsinghua University
China
10
5
University of Oxford
United KingdomBan biên tậpComment list