Tin tức - Sự kiện
Hội thảo triển khai công tác đánh giá cấp chương trình đào tạo
[ Updated (13/08/2018) ]

Nhằm nâng cao năng lực cán bộ phụ trách công tác đảm bảo chất lượng của các đơn vị, và cũng là một bước trong lộ trình Tự đánh giá chất lương chương trình đào tạo, ngày 08/8/2018 các cán bộ phụ trách Đảm bảo chất lượng của Khoa Y, Y tế công cộng, Dược, phòng Đào tạo đại học, phòng Đảm bảo chất lượng đã tham dự hội thảo triển khai công tác đánh giá cấp chương trình đào tạo (CTĐT) do TS Nguyễn Quốc Chính Giám đốc Trung tâm Khảo thí và đánh giá chất lượng Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Phó giám đốc – phụ trách Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh - giảng huấn tại Trung tâm học liệu - Đại học Cần Thơ.


image001.jpg

Khoá tập huấn đã giúp các cán bộ hiểu rõ Thông tư 04/2016/TT- BGD&ĐT, những vấn đề cốt lỗi của nhóm tiêu chí về CTĐT, kinh nghiệm triển khai công tác tự đánh giá cấp CTĐT tại đơn vị, quy trình TĐG đặc biệt là xây dựng Master Plan cho việc hệ thống hóa dữ liệu, minh chứng.

image001.jpg

image001.jpg

Hội nghị Đảm bảo chất lượng tại Phú Yên (ngày 1/8/2018) và hội thảo triển khai công tác đánh giá cấp chương trình đào tạo này được xem như là những bước khởi động chính thức (kick-off) cho lộ trình Tự đánh giá cấp CTĐT và góp phần hoàn thiện hệ thống ĐBCL bên trong của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.

image001.jpg
Ban biên tậpComment list