Tin tức - Sự kiện
Tổ chức hội thảo đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn AUN-QA
[ Updated (06/08/2020) ]

Nhằm bồi dưỡng năng lực cán bộ quản lý, nâng cao chất lượng chương trình đào tạo dựa trên chuẩn đầu ra, phù hợp với nhu cầu xã hội và các bên liên quan, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tổ chức hội thảo Đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn AUN-QA vào ngày 22/07/2020.


Tại hội thảo, có sự tham gia của Ban Giám hiệu Nhà trường, lãnh đạo các đơn vị, khoa, phòng, trung tâm, nhóm nồng cốt tự đánh giá chương trình đào tạo các khoa cùng với PGs. Ts. Nguyễn Đức Tuấn (Kiểm định viên - Phó trưởng khoa Dược của Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh).

Mở đầu hội thảo, Ths. Phạm Thị Mỹ Ngọc - Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng tuyên bố lý do và giới thiệu các đại biểu tham dự hội thảo.

image001.jpg

Ths. Phạm Thị Mỹ Ngọc - Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng mở đầu buổi hội thảo

Tại buổi hội thảo, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ triển khai hoạt động hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong theo AUN-QA, xây dựng cải tiến chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra phục vụ kiểm định chất lượng. Trong buổi hội thảo, PGs. Ts. Nguyễn Đức Tuấn (Kiểm định viên - Phó trưởng khoa Dược của Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh) chia sẻ kinh nghiệm về hoạt động đánh giá kiểm định theo các bộ tiêu chuẩn CIDPHARMEF và AUN-QA.

image003.jpg

PGs. Ts. Nguyễn Đức Tuấn - Kiểm định viên, Phó trưởng khoa Dược của Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh chia sẻ kinh nghiệm tại buổi hội thảo

image005.jpg

PGs. Ts. Dương Xuân Chữ - Trưởng khoa Dược thảo luận tại hội thảo

image007.jpg

Ths. Bs. Phạm Kiều Anh Thơ - Phó trưởng Phòng Đào tạo Đại học thảo luận tại hội thảo

image009.jpg

Ths. Ngô Phương Thảo - Trưởng Phòng Công tác sinh viên thảo luận tại hội thảo

image011.jpg

Ts. Đỗ Châu Minh Vĩnh Thọ - Trưởng Phòng Quản trị thiết bị thảo luận tại hội thảo

image013.jpg

Ths. Trần Thị Bích Phương - Phó trưởng Phòng Đảm bảo chất lượng thảo luận tại hội thảo

Kết thúc hội thảo, PGs.Ts. Nguyễn Trung Kiên - Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ cho biết: Nhà trường rất quan tâm đến công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng chương trình đào tạo và mong rằng lãnh đạo các khoa, phòng, trung tâm, đơn vị triển khai tốt cho các hoạt động kiểm định tại đơn vị quản lý.

image015.jpg

PGs.Ts. Nguyễn Trung Kiên - Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ phát biểu tổng kết hội thảo

Phòng Đảm bảo chất lượngComment list