Hiển thị tin chuyên mục
Cựu sinh viên tốt ngiệp năm 2017
[ Updated (27/08/2017) ]


1. Y Đa khoa K37: xem tại đây

2.Dược K38: xem tại đây

3.Răng hàm mặt K37: xem tại đây

4.Y học dự phòng K37: xem tại đây

5.Điều Dưỡng đa khoa K39: Xem tại đây

6.Xét nghiệm K39: xem tại đây

7.Y tế công cộng K39: xem tại đây

8.Y đa khoa K27: xem tại đây

9.Dược K27: xem tại đây

10.Điều dưỡng đa khoa K27: xem tại đây

11.Điều dưỡng phụ sản K27: xem tại đây

12.Điều dưỡng hình ảnh K27: xem tại đây

13.Xét nghiêm K27: xem tại đây

14.Y tế công cộng K27: xem tại đâyBan biên tậpComment list