Hiển thị tin chuyên mục
Cựu sinh viên tốt ngiệp năm 2015
[ Updated (02/03/2017) ]


1. Y Đa khoa K35: xem tại đây

2.Dược K36: xem tại đây

3.Răng hàm mặt K35: xem tại đây

4.Y học dự phòng K35: xem tại đây

5.Điều Dưỡng đa khoa K37: Xem tại đây

6.Xét nghiệm K37: xem tại đây

7.Y tế công cộng K37: xem tại đây

8.Y đa khoa K25: xem tại đây

9.Dược K25: xem tại đây

10.Điều dưỡng đa khoa K25: xem tại đây

11.Điều dưỡng phụ sản K25: xem tại đây

12.Điều dưỡng gây mê K25: xem tại đây

13.Điều dưỡng hình ảnh K25: xem tại đây

14.Răng hàm mặt K25: xem tại đây

15.Xét nghiêm K25: xem tại đây

16.Y tế công cộng K25: xem tại đâyBan biên tậpComment list