Hiển thị tin chuyên mục
Cựu sinh viên tốt ngiệp năm 2016
[ Updated (01/03/2017) ]


1. Y Đa khoa K36: xem tại đây

2.Dược K37: xem tại đây

3.Răng hàm mặt K36: xem tại đây

4.Y học dự phòng K36: xem tại đây

5.Điều Dưỡng đa khoa K38: Xem tại đây

6.Xét nghiệm K38: xem tại đây

7.Y tế công cộng K38: xem tại đây

8.Y đa khoa K26: xem tại đây

9.Dược K26: xem tại đây

10.Điều dưỡng đa khoa K26: xem tại đây

11.Điều dưỡng phụ sản K26: xem tại đây

12.Điều dưỡng gây mê K26: xem tại đây

13.Điều dưỡng hình ảnh K26: xem tại đây

14.Răng hàm mặt K26: xem tại đây

15.Xét nghiêm K26: xem tại đây

16.Y tế công cộng K26: xem tại đâyBan biên tậpComment list