Tin tức - Sự kiện
Thư ngỏ Hỗ trợ quỹ học bổng vượt khó
[ Updated (06/08/2018) ]


 

CÁ NHÂN - ĐƠN VỊ HỖ TRỢ

 


Cựu Sinh viên Đoàn Tiến Mỹ (K13): 1.000.000 đồng


+ Cựu Sinh viên Lâm Việt Trung (K14): 1.000.000 đồng

+ Cựu Sinh viên Trần Anh Bích (K18): 1.000.000 đồng 

+ Cựu Sinh viên Lý Tấn Việt (K15): 1.000.000 đồng 


+ Cựu Sinh viên Trần Văn Dương (K19): 1.000.000 đồng 

+ Cựu Sinh viên Huỳnh Văn Dương (K22): 1.000.000 đồng 

+ Cựu Sinh viên Phan Hữu Hên (K23): 1.000.000 đồng
 
+ Cựu Sinh viên Trần Vũ Đức (K23): 1.000.000 đồng 

+ Cựu Sinh viên Lê Đình Hải (K ...): 1.000.000 đồng

+ Ông Bùi Quang Minh (Bệnh nhân mổ thận trong chương trình Hội nghị Khoa học thường niên Tiết niệu - Thận học năm 2018): 10.000.000 đồng.

 

 

Ban biên tậpComment list