Thông báo
Thông báo phát động phong trào hưởng ứng Tết trồng cây và sưu tầm giống cây dược liệu trồng tại Vườn dược liệu Trường Đại học Y Dược Cần Thơ
[ Cập nhật vào ngày (16/02/2024) ]


Căn cứ kế hoạch số 290/KH-ĐHYDCT về việc Phát động phong trào sưu tầm giống cây dược liệu và trồng tại Vườn dược liệu Trường Đại học Y Dược Cần Thơ;
Ban Chấp hành Đoàn Trường Đại học Y Dược Cần Thơ phát động phong trào hưởng ứng Tết trồng cây và sưu tầm giống cây dược liệu trồng tại Vườn dược liệu Trường Đại học Y Dược Cần Thơ
        Chi tiết xem tại đây
Văn phòng Đoàn trườngCác ý kiến của bạn đọc

Thông báo