Thông báo
Thông báo Đăng ký Chương trình rèn luyện đoàn viên năm 2024
[ Cập nhật vào ngày (18/01/2024) ]


Căn cứ kế hoạch số 183-KH/TĐTN-TCKT ngày 14/07/2023 của Thành đoàn Thành phố Cần Thơ về việc Triển khai Phần mềm quản lý nghiệp vụ công tác đoàn viên tích hợp với Ứng dụng Thanh niên Việt Nam;
Nhằm tạo sự thống nhất trong quản lý xếp loại đoàn viên;
Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học Y Dược Cần Thơ thông báo các đơn vị Đoàn cơ sở triển khai đăng ký Chương trình rèn luyện đoàn viên năm 2024. 
Ban chấp hành các Đoàn khoa/Đoàn cơ sở triển khai đến các Chi đoàn thực hiện theo hướng dẫn và hoàn thành trước 17h00 ngày 25/01/2024.
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ đ/c Nguyễn Thị Hoài Trang – Phó Ban TCKT – Số điện thoại 0394561846 hoặc email bantcktctump2019@gmail.com. 
Trên đây là Thông báo đăng ký Chương trình rèn luyện đoàn viên năm 2024, đề nghị Ban chấp hành Đoàn khoa, Đoàn cơ sở, Chi đoàn cơ sở trực thuộc quan tâm và nghiêm túc thực hiện./.           
Tập tin đính kèm

Văn phòng Đoàn trườngCác ý kiến của bạn đọc

Thông báo