Thông báo
XÉT CHỌN DANH HIỆU THANH NIÊN TIÊN TIẾN LÀM THEO LỜI BÁC NĂM 2023
[ Cập nhật vào ngày (16/01/2024) ]


Với mục đích thiết thực kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023); tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

Nhằm phát hiện, tuyên dương các cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo hiệu ứng lan tỏa và ảnh hưởng tích cực tới thanh thiếu nhi cả nước.  

Đoàn trường Đại học Y Dược Cần Thơ tiến hành xét chọn danh hiệu thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác:

Thời gian nộp hồ sơ xét tuyển : đến hết ngày 24/04/2023

Bộ tiêu chí : https://drive.google.com/file/d/13BtwfAb2PMAsqb1MLVmOeV497gf20hKv/view

Hồ sơ đại biểu

Phiếu đại biểu (theo mẫu) :

https://docs.google.com/document/u/0/d/1x-M2J2hJAgnkbn7fH99MzVWJxI-PaTpn/mobilebasic

- Bản sao các minh chứng hoạt động, giấy khen/ bằng khen (hoặc quyết định), giấy chứng nhận,...

* Lưu ý: Hồ sơ đại biểu xét chọn phải có đẩy đủ các minh chứng theo các tiêu chí chung và tiêu chí riêng theo từng đối tượng.

Các đơn vị gởi hồ sơ đại biểu về Ban Tuyên giáo Đoàn trường ĐHYD Cần Thơ trước ngày 24/04/2023, qua email: Bantuyengiaoctump@gmail.com
Tập tin đính kèm

Đoàn Thanh niênCác ý kiến của bạn đọc

Thông báo