Thông báo
Kế hoạch Lấy ý kiến góp ý dự thảo lần 2 các văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Trường Đại học Y Dược Cần Thơ Khóa VIII, nhiệm kỳ 2022-2024
[ Cập nhật vào ngày (12/03/2022) ]


Kế hoạch Lấy ý kiến góp ý dự thảo lần 2 các văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Trường Đại học Y Dược Cần Thơ Khóa VIII, nhiệm kỳ 2022-2024
2022-03-28_15-35-01.png
Tập tin đính kèm

Đoàn Thanh niên _ Hội Sinh viênCác ý kiến của bạn đọc

Thông báo