Tin tức - Sự kiện
ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ THAM GIA HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐOÀN TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII, NHIỆM KỲ 2022-2027
[ Cập nhật vào ngày (04/03/2023) ]
ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ THAM GIA HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐOÀN TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII, NHIỆM KỲ 2022-2027
ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ THAM GIA HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐOÀN TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII, NHIỆM KỲ 2022-2027

Trong 2 ngày 04,05/3/2022, tại Hội trường Nguyễn Quang Quyền và Giảng đường 06.KY, Đoàn trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã tham gia hội nghị trực tuyến nghiên cúu, học tập, quán triệt Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Cần Thơ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027.


          Thực hiện công văn số 305-CV/TWĐTN-BTG, ngày 22 tháng 2 năm 2023 của Ban Bí thư Trưng ương Đoàn về việc tố chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027; kế hoạch số 70-KH/TĐTN-BTG, ngày 10 tháng 2 năm 2023 của Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ về Học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Cần Thơ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027; trong 2 ngày 04-05/3/2022, Đoàn trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã tham gia hội nghị trực tuyến nghiên cúu, học tập, quán triệt Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Cần Thơ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

 z4154275014975_c19f3b85befdef1579f072dc70c054c4.jpg

Quang cảnh buổi Hội nghị

          Hội nghị được tổ chức có ý nghĩa quan trọng, nhằm giúp các cấp bộ Đoàn, cán bộ, đoàn viên, thanh niên nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới, quan trọng trong các Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Trên cơ sở đó, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cấp bộ Đoàn, cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội. Đồng thời, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đoàn, thúc đẩy các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết đã đề ra.

          Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 diễn ra trong 2 ngày 4 -5/3. Các đại biểu được nghe báo cáo viên là các anh , chị trong Ban Bí thư Trung ương Đoàn quán triệt về 5 chuyên đề trọng tâm, nội dung các chuyên đề tập trung vào những vấn đề cốt lõi, nhận thức mới, tư duy mới trong các văn kiện Đại Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

          - Chuyên đề 1: Công tác mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên.

          - Chuyên đề 2: Công tác tuyên truyền, giáo dục, phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”.

          - Chuyên đề 3: Tổ chức các phong trào hành động cách mạng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các chương trình đồng hành với thanh niên.

          - Chuyên đề 4: Công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng.

          - Chuyên đề 5: Công tác tổ chức xây dựng Đoàn; công tác quốc tế thanh niên; Đoàn tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, hệ thống chính trị; công tác tham mưu, phối hợp, chỉ đạo.

z4154275027424_b4d2e8a90fd8743bf803c37f78744131.jpg

Quang cảnh buổi Hội nghị

          Bên cạnh đó, Thành Đoàn Cần Thơ cũng triển khai 2 nội dung:

          - Triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Cần Thơ.

          - Triển khai Nghị quyết, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Cần Thơ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

          Sau khi học tập, cán bộ Đoàn được làm kiểm tra trên ứng dụng Thanh niên Việt Nam dự kiến từ ngày 08/3/2022 đến ngày 30/4/2023. Cán bộ Đoàn trả lời đúng ít nhất 60 câu hỏi sẽ được cấp giấy chứng nhận điện tử tích hợp thông tin trên ứng dụng Thanh niên Việt Nam.
Nhân Kiệt – Ban Tuyên giáo Đoàn trườngCác ý kiến của bạn đọc