News - events
Memorandum Of Understanding (Mou) Signing Ceremony Between Can Tho University Of Medicine And Pharmacy (Ctump) And Périgueux Hospital, France (July 17, 2018)
[ Updated (25/09/2018) ]

On July 17, 2018, at Périgueux Hospital (France), Can Tho University of Medicine and Pharmacy (CTUMP) signed an MoU with Périgueux Hospital, France about cooperation in healthcare and hospital’s management.


The delegation from CTUMP included Assoc.Prof. Nguyen Trung Kien - Rector, Dr. Nguyen Thanh Tan –Head of General Planning Office, CTUMP’s hospital; Dr. Nguyen Long Quoc – Lecturer of Hematology Department, Medicine Faculty; and Mr. Vo Van Quyen, MSc – Vice Head of Information Technology Office.

Périgueux Hospital will support CTUMP’s doctors and staffs in visiting the hospital; learning geriatric care services such as emergency care, short-stay care, and nursing housing for the elderly; and cooperating in the fields of medical research and healthcare and hospital management.

Bệnh viện Périgueux, Pháp sẽ tạo điều kiện cho các bác sỹ, cán bộ Trường Đại học Y Dược Cần Thơ sang tham quan, học tập các dịch vụ chăm sóc lão khoa hiện đang triển khai tại bệnh viện: cấp cứu, dịch vụ chăm sóc ngắn hạnkhu vực nhà ở cho người cao tuổi; đồng thời hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu y học, chăm sóc sức khỏe và quản lý bệnh viện.

Some photos of the signing ceremony:

image001.jpg

Representatives of CTUMP and Périgueux Hospital in France

image001.jpg


image001.jpg

Assoc.Prof. Nguyen Trung Kien – CTUMP’s Rector and Mr. Thierry Lefebvre -Director of Périgueux hospital were signing in the ceremony 
Scientific Research and International Cooperation OfficeComment list