Tin tức - Sự kiện
Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2024
[ Cập nhật vào ngày (03/04/2024) ]

Ngày 01/04/2024, Đảng ủy Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tổ chức lễ bế giảng và trao giấy chứng nhận cho 150 học viên lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2024.


image001.jpg

Đồng chí Lại Văn Nông, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tuyên Giáo Đảng ủy phát biểu tại Lễ khai giảng lớp học

Trong quá trình học tập, các học viên của lớp đã được nghiên cứu, tiếp thu 10 chuyên đề theo tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới: Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức - Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;  Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam;  Độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế;  Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Phát triển Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và công nghệ; xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam; quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Qua 5 buổi học tập, nghiên cứu tại lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới các học viên sẽ viết thu hoạch để đánh giá kết quả học tập.

 image001.jpg

Đồng chí Nguyễn Trung Kiên, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Ntrường phát biểu tại lễ Bế giảng lớp học.

Ngày 01/4/2024, Đảng ủy Trường tổ chức Lễ bế giảng và trao giấy chứng nhận lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới cho 150 học viên đủ điều kiện được cấp chứng nhận lớp bồi dưỡng chính trị dành cho đảng viên mới. Thông qua lớp bồi dưỡng giúp các đảng viên mới nâng cao lý luận chính trị, nắm và hiểu rõ hơn về vai trò, nhiệm vụ của người đảng viên, từ đó xây dựng kế hoạch tiếp tục tự phấn đấu, rèn luyện để đủ điều kiện và được công nhận đảng viên chính thức, xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

          Phát biểu tại lễ bế giảng, đồng chí Nguyễn Trung Kiên, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường đã đánh giá cao tinh thần, thái độ và kết quả học tập của các học viên, đồng thời đề nghị các học viên tiếp tục phấn đấu, rèn luyện trong học tập và công tác, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao để đủ điều kiện và được công nhận đảng viên chính thức, xứng đáng với vinh dự là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

         Một số hình ảnh tại lớp học:

 image001.jpg

Đồng chí Trần Thị Thanh Hương, Ủy viên BCH Đảng bộ Trường,  Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tại Lễ khai giảng

 image001.jpg

Đồng chí Nguyễn Minh Phương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường báo cáo tại lớp học

 image001.jpg

Đồng chí Nguyễn Văn Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường báo cáo tại lớp học

 image001.jpg

Đồng chí Nguyễn Trung Kiên, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng báo cáo

tại lớp học 

 

 image001.jpg

Đồng chí Hồ Phước Vinh, Chi bộ Chính quy Y K49 đại diện học viên phát biểu cảm tưởng

 image001.jpg

Trao giấy chứng nhận cho các học viên có thành tích xuất sắc


image001.jpg 

Trao giấy chứng nhận cho các học viên có thành tích xuất sắc

 image001.jpg

Đại biểu tham dự chụp ảnh lưu niệm với lớp học

 image001.jpg

Đại biểu tham dự chụp ảnh lưu niệm với lớp học 

 image001.jpg

Đại biểu tham dự chụp ảnh lưu niệm với lớp học

 image001.jpg

Đại biểu tham dự chụp ảnh lưu niệm với lớp học 

 image001.jpg

Đại biểu tham dự chụp ảnh lưu niệm với lớp học
Văn phòng Đảng uỷCác ý kiến của bạn đọc