Thông báo tuyển sinh


Thí sinh kiểm tra lại Họ tên, ngày sinh, giới tính, ngành dự thi, đặc biệt là khu vực và đối tượng ưu tiên. Nếu có sai sót thông báo ngay cho Trường qua số điện thoại: 0292.3831531 - 0292.3508873, email: daotao@ctump.edu.vn. Sau khi Trường xét tuyển và công bố điểm chuẩn sẽ không giải quyết các trường hợp báo sai sót.