Tin tức tuyển sinh
Thông báo lịch sinh hoạt quy chế & phát hành tài liệu ôn thi đầu vào hệ liên thông và vừa làm vừa học năm 2015
[ Cập nhật vào ngày (22/04/2015) ]


TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC CẦN THƠ

PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                 Số:  11 /ĐTĐH                                         Cần Thơ, ngày 21 tháng 4 năm 2015

 

THÔNG BÁO LỊCH SINH HOẠT QUY CHẾ

& PHÁT HÀNH TÀI LIỆU ÔN THI ĐẦU VÀO HỆ LIÊN THÔNG

VÀ VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2015

 

Căn cứ kế hoạch tuyển sinh hệ liên thông và vừa làm vừa học khóa 29 năm 2015,

Phòng Đào tạo Đại học thông báo đến thí sinh dự tuyển hệ liên thông và vừa làm vừa học năm 2015 lịch sinh hoạt nội quy và phát hành tài liệu, cụ thể như sau:

1.     Phát hành tài liệu:

-Thời gian phát hành: Sáng ngày 04/5/2015 từ 7 giờ – 8 giờ và Chiều ngày 04/5/2015 từ 13 giờ – 14 giờ.

-Địa điểm phát hành:

+ Môn Toán, Hóa, Chuyên môn Dược: tại Sảnh Khoa Khoa học cơ bản.

+ Môn Chuyên môn Y, Giải phẫu – Sinh lý, YHCT, ĐDĐK, ĐDPS và Xét nghiệm: tại Sảnh Khoa Điều dưỡng.

2.     Sinh hoạt nội quy ôn thi:

TT

Đối tượng

Thời gian

Địa điểm

1

Lớp Y A

 

8h – 8h30

Sáng 4/5/2015

 

GĐ 5 Khoa Y

2

Lớp Y C

GĐ 2 Khoa Y

3

Lớp Y E

GĐ 8 Khoa KTYH

4

Lớp Điều dưỡng đa khoa

GĐ 1 Khoa RHM

5

Lớp Dược

GĐ 2 Khoa Dược

6

Lớp Y B

 

14h – 14h30

Chiều 4/5/2015

 

GĐ 8 Khoa Y

7

Lớp Y D

GĐ 2 Khoa Y

8

Lớp YHCT

GĐ 11 Khoa Y

9

Lớp ĐDPS + Xét nghiệm

GĐ 4 Khoa Y

            Nhằm đảm bảo chất lượng ôn tập, Phòng Đào tạo Đại học kính đề nghị các anh chị thí sinh đến tham dự đầy đủ và theo đúng lịch đã phân công.

            Trân trọng.

Nơi nhận:                                                                                                         

- Như kính gửi;

- Lưu ĐTĐH.  

PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

P. Trưởng phòng

(đã ký)

Đỗ Châu Minh Vĩnh Thọ

 

                                                                                   

                                                                                                                       

                                                                             

 

Ban biên tậpCác ý kiến của bạn đọc