Tin tức sự kiện
Hoạt động hỗ trợ công bố Quốc tế cho giảng viên Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2018
[ Cập nhật vào ngày (01/02/2019) ]

Nhằm ghi nhận nỗ lực của cán bộ giảng viên cũng như khuyến khích, động viên tinh thần nghiên cứu sáng tạo trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học, Nhà Trường đã có chính sách chi tiền hỗ trợ cho các tác giả được đăng trên các tạp chí quốc tế và biên soạn sách chuyên ngành tiếng Anh với mức tiền thưởng gần 30 triệu cho một bài báo quốc tế. Hy vọng đây là động lực cho giảng viên, cán bộ Trường tiếp tục phát huy năng lực nghiên cứu khoa học và xuất bản trong tạp chí quốc tế trong thời gian tới.


Trong năm 2018, tập thể cán bộ giảng viên trường Đại Học Y Dược Cần Thơ đã có nhiều bài báo được đăng trên các tạp chí khoa học quốc tế với chỉ số Impact Factor cao và tham gia biên soạn sách chuyên ngành tiếng Anh, đó không những là niềm tự hào cho nhà trường mà còn từng bước khẳng định chất lượng và trình độ chuyên môn của đội ngũ giảng viên Trường Đại Học Y Dược Cần Thơ. Phòng NCKH-HTQT trân trọng công bố danh sách  các bài báo khoa học của giảng viên của Trường được đăng tải trên tạp chí khoa học quốc tế và biên soạn sách chuyên ngành tiếng Anh.

STT

Giảng viên

Đơn vị

Tác giả

Tên bài báo

Tên tạp chí/ Sách

1

Phạm Thị Tâm

Khoa YTCC

Tam Thi Pham, Huu Minh Le, Dat Tan Nguyen, Kirsten Maertens, Elke Leuridan, Heidi Theeten, Greet Hendrickx, Pierre Van Damme

 

Assessment of the timely administration of the hepatitis B and BCG birth dose and the primary infant vaccination schedule in 2015–2016 in the Mekong Delta, Viet Nam

Vaccine

2

Cao Thị Tài Nguyên

 

 

Khoa Cơ Bản

Cao Thi Tai Nguyen, Nguyen Trung Kien, Vu Thi Nhuan, Nguyen Dac Khoa, Nguyen Chung Vieng, Nguyen Thi Bich Ngoc và Cs

An Infertility SRY-Negative 46, XX Male Detected by Quantitative Fluorescent Polymerase Chain Reaction

Journal of Clinical Case Reports

3

Lê Hữu Phước

Khoa Cơ Bản

Phuoc Huu Le and Jihperng Leu

Recent Advances in TiO2 Nanotube-Based Materials for Photocatalytic Applications Designed by Anodic Oxidation

Intech Open

4

Lê Hữu Phước

Khoa Cơ Bản

Yi-Jui Chiu, Sheng-Rui Jian, Ti-Ju Liu, Phuoc Huu Le, and Jenh-Yih Juang

 

Localized Deformation and Fracture Behaviors in InP Single Crystals by Indentation

Micromachines

5

Lê Hữu Phước

Khoa Cơ Bản

Phuoc Huu Le, Nguyen Trung Kien and Chien Nguyen Van

Recent Advances in BiVO4- and Bi2Te3-Based Materials for High Efficiency-Energy Applications

INTECH

6

Lê Hữu Phước

Khoa Cơ Bản

Phuoc Huu Le and Chih-Wei Luo

Ultrafast Dynamics in Topological Insulators

INTECH

7

Lê Hữu Phước

Khoa Cơ Bản

Phuoc Huu Le and Chih-Wei Luo

Ultrafast Dynamics in Topological Insulators

INTECH

8

Võ Thị Mỹ Hương

 

 

Khoa Dược

Duy Toan Pham, Thi My Huong Vo, Phuong Truong, PhuocTinh Ho, Manh Quan Nguyen

Antimicrobial activity of some novel 2-(2-iodophenylimino)-5-arylidenethiazolidin-4-one derivatives

Asian Biomed (Res Rev News)

9

Nguyễn Phục Hưng

Khoa Dược

Phuc Hung Nguyen, Minh Chinh Nguyen, Cong Khuong Huynh Tran, Duy Toan Pham

 

Assessment of outpatient drug prescription at eight local hospitals in Can Tho city during the period of 2016-2017

Pharmaceutical Sciences Asia

10

Nguyễn Thị Ngọc Vân

Khoa Dược

Ngoc Van Thi Nguyen, Tiet Nghia Thi Tran, Manh Quan Nguyen, Trung Kien Nguyen

 

Rapid and simultaneous determination of

Paracetamol, Ibuprofen and related impurity of

Ibuprofen by UPLC/DAD

Pharmaceutical Sciences Asia

11

Nguyễn Thị Ngọc Vân

Khoa Dược

N.V.T. Nguyen1, D.K.T. Pham, K.N.H. Nguyen, T.T.T. Nguyen, T.L.T. Pham, T.K. Nguyen, K.H. Kim

Development a chiral derivatization method for the determination of atenolol and metoprolol enantiomers in tablet preparations

Pharmaceutical Sciences Asia

12

Đỗ Thị Thảo

Khoa RHM

Thao Thi Do, C. Phoomak,V. Champattanachai,

A. Silsirivanitand P. Chaiyarit

New evidence of connections between increased O-GlcNAcylation and inflammasome in the oral mucosa of patients with oral lichen planus

Clinical and Experimental Immunology

Với tầm nhìn phát triển Trường Đại Học Y Dược Cần Thơ thành Đại học khoa học sức khỏe định hướng ứng dụng, là đại học trọng điểm với những chương trình đào tạo tiên tiến- xuất sắc và hội nhập, tập thể cán bộ giảng viên đã không ngừng nỗ lực trong nâng cao năng lực chuyên môn và chất lượng giảng dạy. Các công trình nghiên cứu khoa học của cán bộ giảng viên nhà trường đã có những bước tiến vượt bậc về cả số lượng và chất lượng, góp phần từng bước khẳng định năng lực và uy tín của trường Đại Học Y Dược Cần Thơ nói chung và cán bộ giảng viên nói riêng. Hy vọng trong những năm tới với sự hỗ trợ của Nhà trường, nhiều công trình khoa học có chất lượng và mang tầm cỡ quốc tế của giảng viên, sinh viên sẽ tăng về số lượng và chất lượng.

 
Phòng NCKH-HTQTCác ý kiến của bạn đọc

liên kết

 

 

 

tiện ích