Tin tức sự kiện
Nghiệm thu sổ tay truy vết Covid
[ Cập nhật vào ngày (28/10/2021) ]

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, điều tra truy vết ca bệnh tại cộng đồng là một trong những công tác phòng chống dịch bệnh được quan tâm hàng đầu. Truy vết COVID-19 tại cộng đồng là quá trình xác định những người có thể đã tiếp xúc với người bị nhiễm bệnh và thu thập thêm thông tin về những tiếp xúc này, thực hiện cách ly, theo dõi các trường hợp liên quan nhằm mục đích giảm thiểu sự lây lan dịch bệnh COVID-19 tại cộng đồng.


Nhận thức được tầm quan trọng của việc điều tra, tiến hành thực hiện truy vết tại cộng đồng, nhóm biên soạn đã xây dựng ý tưởng và thực hiện biên soạn quyển “Sổ tay hướng dẫn tổ chức điều tra truy vết COVID-19 trong cộng đồng”. Ngày 28 tháng 10 năm 2021, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tổ chức nghiệm thu Sổ tay hướng dẫn tổ chức điều tra truy vết COVID-19 trong cộng đồng.

Tại buổi nghiệm thu sổ tay, có sự tham dự của PGs. Ts. Nguyễn Văn Lâm – Phó hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ (chủ tịch Hội đồng nghiệm thu), Bs. CKII. Nguyễn Thành Lập – Sở Y tế Cần Thơ (nhận xét 1), Ts. Bs. Nguyễn Phương Toại – Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ (nhận xét 2), PGs. Ts. Nguyễn Thị Ngọc Vân – Trường Đại học Y Dược Cần Thơ (thư ký), PGs. Ts. Lê Thành Tài – Trường Đại học Y Dược Cần Thơ (ủy viên) và các thành viên tham gia biên soạn sách tham khảo.

Đại diện Ban biên soạn quyển Sổ tay, Bs. Lê Trung Hiếu (Giảng viên BM.TCQLYT –Khoa Y tế công cộng) báo cáo tóm tắt tại buổi nghiệm thu Sổ tay hướng dẫn tổ chức điều tra truy vết COVID-19 trong cộng đồng. “Sổ tay hướng dẫn tổ chức điều tra truy vết COVID-19 trong cộng đồng”  bao gồm các nội dung: các quy trình tổ chức tập huấn điều tra truy vết người tiếp xúc với các ca COVID-19; công tác điều tra ca bệnh, ổ dịch COVID-19 trong cộng đồng, giới thiệu các công cụ hỗ trợ truy vết COVID-19; theo dõi liên hệ các trường hợp bệnh; quản lý thông tin và đánh giá kết quả điều tra truy vết COVID-19. Quyển “Sổ tay hướng dẫn tổ chức điều tra truy vết COVID-19 trong cộng đồng” được biên soạn nhằm giúp nhân viên y tế và các lực lượng tình nguyện viên tham gia truy vết COVID-19 tại cộng đồng có được những kiến thức cơ bản, ngắn gọn, súc tích, và sát với thực tế nhất về quy trình tham gia truy vết, để góp phần vào công tác tham gia chống dịch tại địa phương.

 

image001.jpg 

Bs. Lê Trung Hiếu (Giảng viên BM. TCQLYT –Khoa Y tế công cộng) báo cáo
tại buổi nghiệm thu Sổ tay

Đối với việc nghiệm thu sổ tay hướng dẫn tổ chức điều tra truy vết COVID-19 trong cộng đồng là hết sức cần thiết trong thời gian diễn biến dịch bệnh COVID-19 như hiện nay. Việc biên soạn sổ tay sẽ góp phần rất lớn vào công tác hướng dẫn tổ chức điều tra truy vết COVID-19 có tính ứng dụng cao trong cộng đồng.

 image001.jpg

Ts. Bs. Nguyễn Phương Toại – Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ (nhận xét 2) góp ý phản biện

image001.jpg 

PGs. Ts. Lê Thành Tài – Trường Đại học Y Dược Cần Thơ (ủy viên) góp ý phản biện


image001.jpg 

PGs. Ts. Nguyễn Thị Ngọc Vân – Trường Đại học Y Dược Cần Thơ (thư ký)
góp ý phản biện

            Sau các góp ý, đại diện Ban biên soạn quyển Sổ tay hướng dẫn tổ chức điều tra truy vết COVID-19 trong cộng đồng Ths. Lê Minh Hữu – Phó trưởng Khoa Y tế công cộng phản hồi ý kiến góp ý của Hội đồng.

 image001.jpg

Ths. Lê Minh Hữu – Phó trưởng khoa Y tế công cộng phản hồi ý kiến góp ý

Về kết quả đánh giá nghiệm thu, Thành viên Hội đồng thống nhất thông qua kết quả nghiệm thu sách tham khảo và yêu cầu các chủ biên các quyển sổ tay chỉnh sửa theo góp ý cũng như giải trình, trả lời các câu hỏi thành viên Hội đồng đã đặt ra.

      image001.jpg                  

Hình ảnh kỷ niệm trong buổi nghiệm thu quyển sổ tay của quý thầy cô


Bs. Nguyễn Thị Thanh ThảoCác ý kiến của bạn đọc

Tiện ích