Tin tức sự kiện
Đề tài cấp thành phố Cần Thơ - xét giao trực tiếp thực hiện
[ Cập nhật vào ngày (12/10/2021) ]

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ được xét giao trực tiếp đề tài “Nghiên cứu đáp ứng miễn dịch ở người sau khi tiêm vắc- xin phòng bệnh COVID-19 tại thành phố Cần Thơ”, do TS. Nguyễn Thị Hải Yến làm chủ nhiệm, trường Đại học Y Dược Cần Thơ là cơ quan chủ trì thực hiện.


Hội đồng xét giao trực tiếp họp ngày 08/10/2021 tại Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ. Đề tài thực hiện với mục tiêu: (1) Xác định kháng thể IgG kháng protein gai (S) của SARS-CoV-2 ở các thời điểm ngay trước khi tiêm vắc-xin mũi 1; 2 tuần sau khi tiêm mũi 1; ngay trước khi tiêm mũi 2; 2 tuần sau khi tiêm mũi 2 và 6 tháng sau khi tiêm mũi 2 vắc-xin phòng bệnh COVID-19; (2) Mô tả sự thay đổi kháng thể IgG kháng protein gai (S) của SARS-CoV-2 ở các thời điểm ngay trước khi tiêm vắc-xin mũi 1; 2 tuần sau khi tiêm mũi 1; ngay trước khi tiêm mũi 2; 2 tuần sau khi tiêm mũi 2 và 6 tháng sau khi tiêm mũi 2 vắc-xin phòng bệnh COVID-19.

image001.jpg 

Hội đồng họp xét giao trực tiếp

Kết quả nghiên cứu thiết thực của đề tài sẽ góp phần cung cấp các dữ liệu liên quan đến đáp ứng miễn dịch sau tiêm vắc-xin phòng bệnh COVID-19, làm tiền đề cho các nghiên cứu tiếp theo liên quan đến các vấn đề hiệu quả miễn dịch, độ an toàn, tác dụng phụ, chống chỉ định của vắc-xin phòng bệnh COVID-19. Đồng thời, cung cấp bằng chứng khoa học chứng minh hiệu quả và lợi ích của tiêm vắc-xin phòng bệnh COVID-19, góp phần cho việc hoạch định chiến lược tiêm ngừa và công tác tuyên truyền vận động người dân tiêm vắc-xin, nhanh chóng đạt được mục tiêu tạo miễn dịch trong cộng đồng.Phòng Khoa học công nghệ và Quan hệ đối ngoạiCác ý kiến của bạn đọc

Tiện ích